Tevredenheid werknemers revalidatiezorg

Tevredenheid werknemers revalidatiezorg

Onlangs passeerde ons een artikel op Nu.nl over het feit dat 65% van de Nederlandse werknemers tevreden is over zijn werkgever en 72% over zijn baan. Het laatste is overigens wel een dalende trend, want dit was in 2006 nog maar liefst 80%. De hoogste baantevredenheid is te vinden in de IT sector met 75%. De laagste baantevredenheid betreft het in de Transport, Media en Telecommunicatie sector (66%).

Een tevreden werknemer is van groot belang voor de resultaten van bedrijven. In de gezondheidszorg kan men het in een nog ander perspectief zetten en zou men kunnen stellen dat het zelfs van invloed is op de kwaliteit van de geleverde zorg. In het evaluatieonderzoek proeftuinen ouderenzorg bijvoorbeeld, uitgevoerd door Nivel in 2015, is het lastig te stellen of de kwaliteit van leven van patiënten in directe relatie staat tot de medewerkerstevredenheid. Maar het onderzoek benoemt in interviews met de medewerkers wel verschillende ontwikkelingen, zoals het feit dat cliëntgericht werken t.o.v. taakgericht werken bijdraagt aan plezier in werk voor de werknemer en leidt tot kwalitatieve en effectieve zorg voor de patiënt.

Laten we eens kijken naar hoe dit ervoor staat in de revalidatiezorg. Medewerkers in de revalidatiezorg zijn over het algemeen tevreden over werk en werkgever.

Onderzoek naar medewerkerstevredenheid geeft positieve resultaten. Prismant, onderzoeks- en adviesbureau voor de Nederlandse gezondheidszorg, heeft een onderzoek gedaan naar de arbeidsbeleving van medewerkers werkzaam in de Nederlandse revalidatiecentra. Het onderzoek is voor de tweede maal gehouden, en laat een verdere verbetering op alle fronten zien ten opzichte van de resultaten in 2001. Met een respons van 48,2% en ruim 8000 medewerkers is de gemiddelde waardering voor tevredenheid met werk een 7,4 en met de organisatie een 7,1 (op een schaal van 1 tot 10). Medewerkers van de revalidatiecentra geven aan tevreden te zijn met hun werk en zijn voornemens de komende jaren te blijven werken in het revalidatiecentrum. Ten opzichte van de eerdere onderzoeksresultaten uit 2001 blijkt dat alle acht onderzochte factoren die invloed hebben op arbeidsbeleving, verder verbeterd zijn. Het gaat daarbij om de personeelsbezetting, vertrekgenegenheid, werkdruk, tevredenheid met de organisatie, informatievoorziening, opleidingsmogelijkheden, psychische gezondheid van de medewerkers en het aantal werkverstoringen.

Met de cijfers die wij schetsen in het begin van dit artikel is de vergelijking lastig te maken omdat hierbij niet vermeld staat waar de grens van tevredenheid ligt. Maar ten opzichte van de geluiden die wij uit de wandelgangen hebben vernomen, ervaart de medewerker in de revalidatiezorg zijn werk als (zeer) tevreden.