Strategische verandering Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie

Strategische verandering Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie

wpnNaar aanleiding van de reacties uit de pijnbehandelcentra in Nederland heeft Revalidatiedossier het initiatief genomen om een andere strategie te formuleren en te gaan hanteren voor de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie (NDP).

In samenwerking met Albère Köke hebben wij een strategisch plan geformuleerd om een frisse wind door Pijndossier te laten waaien én meer in co-creatie met elkaar te werken. De Ontwikkel- en Innovatiecentra PijnRevalidatie van Nederland (Roessingh, Adelante, Rijndam en UMCG) zijn hier tevens enthousiast over en bij betrokken.

Wat gaat er dan veranderen? De dataverzameling van inmiddels bijna 25.000 patiënten willen wij graag laten groeien. Echter realiseren wij ons ook dat er meer terugkoppeling naar de centra kan komen, zoals dit in de beginjaren van de NDP gebeurde. Daarnaast zien wij dat projecten die gestuurd worden vanuit een actief onderzoek meer betrokkenheid creëren bij de participanten. Het streven is om uiteindelijk vanuit de gegevens die de afgelopen zeven jaar verzameld zijn weer een actief onderzoek te laten plaatsvinden.

Daarnaast willen wij deze gelegenheid gebruiken om het aantal pijnbehandelcentra dat participeert in de huidige dataset te laten toenemen en zo te streven naar volledige landelijke dekking zoals dat bij de Nederlandse Dataset voor Dwarslaesie (NDD) bijvoorbeeld het geval is; alle acht centra doen mee! Op dit moment participeren er 28 pijnbehandelcentra in de NDP. Er zijn er ongeveer 70, dus er valt nog veel te behalen.

Oh ja, de Werkgroep Pijn Nederland (WPN) is ook heel enthousiast over dit plan!

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk; helpdesk@fastguide.nl