In 2006 zijn wij gestart met onze praktijk PelvicMotion. Onze patiëntengegevens werden in die tijd op een papieren status bijgehouden. Onze agenda hielden we bij in Intramed. In Intramed was de mogelijkheid om een eerste begin van een elektronisch patiëntendossier te maken. Dit was de eerste start van ons EPD.
Het bekkenfysiotherapeutische dossier is een veel uitgebreider dossier dan een fysiotherapeutisch dossier. Intramed was in die tijd hierin onvoldoende toereikend en vervolgens zijn wij op zoek gegaan naar een alternatief. Zo zijn wij met Fastguide in contact gekomen. Onze eerste versie van het EPD is door Fastguide ontwikkeld. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en zijn we in staat om zelf ons EPD te ontwikkelen en te bouwen.
Al onze zorgverleners binnen bekkenexpertisecentrum PelvicMotion (diëtiste, bekkenfysiotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog en seksuoloog) werken nu samen in één bekken EPD. Het is een uniek multidisciplinair product, gemaakt door de gebruikers en afgestemd op ons centrum. Het is een op maat gemaakt EPD. Patiënten kunnen zelf een deel van de anamnese invullen. Ze hoeven bij ons maar 1x hun verhaal te vertellen, omdat alle zorgverleners in 1 EPD werken. Alle informatie is voor iedereen beschikbaar. Ook kunnen patiënten via een patiëntportaal hun EPD inzien en eventuele vragenlijsten invullen.

Wilma Tempelaars en Judith Jesterhoudt, Pelvic Motion