Licentieprijzen

1 - 9 gebruikers

€ 300,-

Prijs per gebruiker per kalenderjaar

10 - 19 gebruikers

€ 275,-

Prijs per gebruiker per kalenderjaar

20 - 29 gebruikers

€ 250,-

Prijs per gebruiker per kalenderjaar

30 - 39 gebruikers

€ 200,-

Prijs per gebruiker per kalenderjaar

40 - 49 gebruikers

€ 150,-

Prijs per gebruiker per kalenderjaar

Onbeperkt

€ 7500,-

Onbeperkt aantal gebruikers binnen 1 locatie

 

Aanvullende modules en diensten

Omschrijving Eenmalige kosten Jaarlijkse kosten
Bouwmodule € 3500 € 1000
Gebruikerstraining op locatie € 1800 nvt
Uitrol extra protocollen € 200 nvt

 

Maatwerk

Voor specifiek maatwerk zullen wij op basis van de wensen een RFC (Request for change) of een Offerte aanmaken. 

Specificatie onderwerpen prijzen

Onderwerp Beschrijving
Jaarlijkse kosten per gebruiker

Per gebruiker worden er kosten betaald voor:

  • Hosting van programmatuur en data
  • Helpdesk en support; gebruikers hebben de mogelijkheid om tijdens en ook buiten (’s avonds) kantooruren gebruik te maken van de helpdesk voor al hun vragen die betrekking hebben tot Revalidatiedossier.
  • Onderhoud en updates van de applicatie Fastguide; Jaarlijks wordt Fastguide voorzien van verbeteringen en uitbreiding van functionaliteit in de vorm van automatische updates. Ook wordt de database periodiek voorzien van onderhoud om de algemene performance van de applicatie op een hoog niveau te houden.

Revalidatiedossier Bouwmodule

Met de Revalidatiedossier bouwmodule kunt u zelf dossiers bouwen en inrichten. Onder de eenmalige kosten vallen

  • Bouw consultancy uren; Om te kunnen starten heeft u hulp nodig om een blauwdruk te zetten voor opzet van uw dossiers en protocollen. Hiervoor krijgt u 4 uur een ervaren consultant tot uw beschikking om u op weg te helpen, zodat u verder zelfstandig aan uw dossiers kunt bouwen.
  • Gebruiksrecht.

Jaarlijkse servicekosten bouwmodule

  • Onderhoud van de module en updates
  • Maximaal 4 keer per jaar uitrollen van een nieuwe versie van uw dossiers en protocollen; Dossiers veranderen vaak naar voortschrijdend inzicht, hierdoor komen er gaandeweg verschillende updates van een dossier of protocol. U heeft de mogelijkheid 4 keer per jaar een update van uw gemaakte dossiers/ protocollen uit te brengen. Mochten er meer update momenten in dat jaar nodig zijn, dan zijn hier extra kosten aan verbonden van € 250,- per extra update.

Gebruikerstraining

Om de basisvaardigheden van Fastguide te leren, bieden wij een gebruikerstraining aan. Deze training is verplicht voor een aangewezen aantal mensen in het bedrijf die moeten weten hoe de applicatie werkt. Onder de gebruikerstraining valt:

  • Basisvaardigheden leren voor het gebruik van Fastguide
  • Max. 8 deelnemers per dagdeel
  • Reiskosten zijn geïncludeerd in de kosten.

Automatische acties en brieven inbouwen

Het is mogelijk om bij bepaalde momenten acties uit te laten voeren door het programma door middel van geautomatiseerd berichten te sturen naar behandelaars en of patiënten.

Begeleiding op locatie bij overstapmoment

Voor de dag dat u over stapt van uw huidige systeem naar Fastguide, bieden wij de mogelijkheid om deze overgang bij u te komen begeleiden. Op deze manier bent u er zeker van dat uw werkproces zo min mogelijk hinder ondervindt van de overgang.

Consultancy uren

Om uw protocollen en dossiers van een zo hoog mogelijk niveau te voorzien en de mogelijkheden van het systeem maximaal te benutten kunt u een ervaren consultant inroepen om u te ondersteunen bij het bouwen of uitdenken van protocollen en dossiers

RFC (Request for change)

Specifiek maatwerk dat niet standaard in de functionaliteit van Fastguide voorkomt. Bijvoorbeeld: Berekeningen in vragenlijsten, speciale rapportages, inbouwen van specifieke vragenlijsten of meetinstrumenten die niet voorkomen in Fastguide, etc.

Conversie

Als uw huidige softwareleverancier gegevens kan exporteren kunnen wij in samenwerking met u de gegevens converteren naar Fastguide.