Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie

Het traject Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie is een initiatief dat onstaan is vanuit Revalidatiecentrum Adelante in samenwerking met Fastguide met als doel landelijk data te verzamelen ten behoeve van onderzoek en verbetering van de pijnrevalidatie binnen de revalidatiesector. Vanuit dit project is de verdere ontwikkeling van het revalidatiedossier ook ontstaan.

Dit traject is opgebouwd uit vier vragenlijsten:

 • Start behandeling
 • Einde behandeling
 • Follow up 3 maanden
 • Follow up 12 maanden
 • Extra meetinstrumenten

De volgende meetinstrumenten worden standaard in dit traject meegenomen:

 • CEQ
 • MPI-DLV
 • PCS
 • PDI
 • Pijnscore
 • PSK
 • RAND 36
 • Vermoeidheid pijndossier

Deze digitale vragenlijsten en bijbehorende meetinstrumenten kunnen worden ingevuld in een revalidatiecentrum door een behandelaar en/of client of de client kan deze lijsten zelf thuis invullen aan de hand van het patiëntportaal.

Naast de vaste klinimetrie uit de vragenlijsten is het mogelijk om extra meetinstrumenten toe te voegen.

Daarnaast kunnen de uitkomsten van de vragenlijsten/klinimetrie worden geëxporteerd en gebruikt worden voor onderzoek en/of analyse.

Deelnemende centra

Voordat wij gebruik maakten van Fastguide werden de vragenlijsten voor de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie (NDP) per post verstuurd naar onze revalidanten. De informatie stond alleen op papier en kon niet verder verwerkt worden voor evaluatie van de behandeling en het in kaart brengen van onze doelgroep. Het nadeel was dat het soms erg lang duurde voordat de antwoorden terug werden gestuurd of dat de stukken zoek raakten met de post. Verder gebeurde het ook dat vragenlijsten niet volledig werden ingevuld. Het kostte ons veel tijd om het overzicht te houden.

Wanneer de revalidant zich heeft aangemeld kan hij/zij dezelfde dag met behulp van het patiënportaal antwoorden. Het proces is hiermee aanzienlijk versneld en praktischer geworden. Fastguide maakt het beheer rondom het dossier een stuk gemakkelijker.

De vragenlijsten zijn vooral ingericht om dataverwerking voor evaluatie op groepsniveau en benchmarking te vereenvoudigen. Dit levert veel kennis op over de doelgroep en de effectiviteit van ons behandelprogramma. Een aandachtspunt hierbij is wel de gebruiksvriendelijkheid voor onze revalidanten.

Irene Kos - Heliomare