Nederlandse Dataset Dwarslaesie

Om als revalidatiecentra van elkaar te kunnen leren is het nodig elkaars uitkomsten te kunnen vergelijken. Daarvoor is nodig om gegevens over de dwarslaesie en bijkomende problemen op een nationaal en internationaal vergelijkbare manier te kunnen vastleggen. De International Spinal Cord Society (ISCoS) heeft daartoe een serie “datasets” ontwikkeld (zie hier voor meer informatie over deze datasets).

In dit innovatieproject worden de ISCoS datasets in het Nederlands vertaald en ingevoerd in alle acht Nederlandse revalidatiecentra met een dwarslaesiespecialisatie. Revalidatiecentrum Heliomare zijn de projectleiders, het Kenniscentrum van De Hoogstraat doet een onderzoek naar de betrouwbaarheid van het invullen van de datasets en evalueert het project.

Ga voor meer informatie over dit project naar de website van de Hoogstraat Revalidatie

Schermafbeelding 2014-10-10 om 16.40.15

Onderzoeksinstituut

De Hoogstraat Revalidatie

Samenwerking

Revalidatiecentrum Heliomare, en alle andere Nederlandse dwarslaesiecentra.

Projectgroep

  • Prof.dr. M.W.M. Post (projectleider)
  • Mw. M. van der Graaf (projectmedewerker)
  • Dr. J. Nachtegaal (RC Heliomare)
  • Prof. dr. C. van Bennekom (RC Heliomare)
  • vertegenwoordiger werkgroep artsen NVDG

Deelnemende instellingen

  • Universitair Medisch Centrum Groningen
  • Het Roessingh, Enschede
  • Sint Maartenskliniek, Nijmegen
  • Reade