Klankbordgroep Revalidatiedossier

Klankbordgroep Revalidatiedossier

Woensdag 23 september 2015 heeft de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep van Revalidatiedossier plaats gevonden. We kunnen op een zeer geslaagde middag terug kijken.

In de loop der tijd zijn er behoorlijk wat projecten ontwikkeld. Omdat bij ontwikkeling van een project rekening gehouden dient te worden met klantwensen, wilden wij deze wensen graag in een bijeenkomst toetsen en bespreken. Deze eerste klankbordgroep is bewust gericht op alle projecten van Revalidatiedossier (Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie, Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie, Vroege Interventie en BackOnTrack). Wij hebben gemerkt dat een vervolg van een dergelijke klankbordgroep ook wenselijk kan zijn per project.

In deze eerste bijeenkomst waren van de projecten NDP, NDD en VI gebruikers vertegenwoordigd. Conclusies en acties die eruit voortgekomen zijn;

  • Op inhoudelijke gebied kan er meer in co-creatie met Revalidatiedossier gewerkt worden.
  • Revalidatiearts Huub Rockx gaat zich in de regio Noord-Holland inzetten om de NDP hier weer meer actueel te maken en een groter draagvlak te creĆ«ren.

Tijdens de reflectie van de middag werd samengevat dat de bijeenkomst een leuke en dynamische structuur bevatte. Het een goed initiatief is om dynamiek in de projecten te brengen. En tot slot dat er het afgelopen jaar zeer positief ontwikkelt is in het systeem en de communicatie daar omheen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk; helpdesk@fastguide.nl