Gebruikersmiddag Nederlandse Dataset Dwarslaesie

Gebruikersmiddag Nederlandse Dataset Dwarslaesie

Op 4 november was Revalidatiedossier uitgenodigd om bij de gebruikersmiddag van de NDD aanwezig te zijn. De bijeenkomst vond plaats in het hernieuwde revalidatiecentrum van De Hoogstraat. Het was een erg vruchtbare meeting en de betrokken zorgverleners en onderzoekers willen deze bijeenkomst graag jaarlijks terug laten keren.

Maureen van de Graaf is in de loop van 2015 aangesteld als coördinator. Zij is werkzaam als ergotherapeut in De Hoogstraat en heeft vier uur per week beschikbaar gekregen om de NDD te coördineren. Samen met Marcel Post, onderzoeker in De Hoogstraat, is zij de initiator van deze bijeenkomst geweest. Naast de inhoudelijke discussie is er tijdens deze middag gesproken over wensen en behoeften omtrent de ondersteuning van Revalidatiedossier.

De belangrijkste punten in relatie tot Revalidatiedossier op een rij;

  • Revalidatiedossier deelt mee dat de problemen omtrent de ASIA zijn verholpen.
  • Voor de export dient er door de gebruikers geformuleerd te worden welke wensen en behoeften zij exact hebben bij bepaalde velden die nu nog onbruikbare data geven.
  • Het voortgangsoverzicht kan om de responsiviteit van de data te waarborgen een mooi middel zijn om in de applicatie te activeren.

Revalidatiedossier is softwareleverancier maar heeft tijdens deze bijeenkomst laten zien dat men zich ook voor de NDD echt als onderzoekspartner profileert.