Creëer uw eigen traject voor de behandeling van uw patiënten !

Zet data in voor medisch onderzoek !

Wat is Revalidatiedossier?

Revalidatiedossier is een webbased patiëntvolgsysteem waarmee de behandeling van de patiënt gedurende het gehele behandeltraject geregistreerd kan worden aan de hand van vragenlijsten en meetinstrumenten. Daarnaast kan de geregistreerde data gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.

Met Revalidatiedossier kunt u o.a.

  • Patiënten registeren

  • Vragenlijsten afnemen

  • Meetinstrumenten afnemen

  • Vragenlijsten maken

  • Benchmarken

  • Communiceren met collega’s en patiënten

  • Rapportages maken voor onderzoeksdoeleinden

  • Multidisciplinair samenwerken met verschillende zorgverleners binnnen één of meerdere locatie(s)/instelling(en)

 Lees meer…

Voor wie is Revalidatiedossier?

Revalidatiedossier is bedoeld voor verschillende type zorgverleners en revalidatiecentra. Binnen de applicatie is het namelijk mogelijk om met meerdere zorgverleners aan één dossier te werken. Tevens is Revalidatiedossier geschikt voor de patiënt die aan de hand van een portaal inzage heeft tot zijn/haar dossier.

Neem contact met ons op !

 

Wat zeggen onze klanten?

In 2006 zijn wij gestart met onze praktijk PelvicMotion. Onze patiëntengegevens werden in die tijd op een papieren status bijgehouden. Onze agenda hielden we bij in Intramed. In Intramed was de mogelijkheid om een eerste begin van een elektronisch patiëntendossier te maken. Dit was de eerste start van ons EPD.

Lees meer…

Men zag de nut en noodzaak van dataverzameling, maar het invullen van vragenlijsten gebeurde met pen en papier. Het gevolg was dat er logistieke problemen ontstonden rondom dataverzameling.
Ik kreeg de opdracht om de verzamelde data van de papieren vragenlijsten te gaan verwerken.

Lees meer…

Voordat wij gebruik maakten van Fastguide werden de vragenlijsten voor de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie (NDP) per post verstuurd naar onze revalidanten. De informatie stond alleen op papier en kon niet verder verwerkt worden voor evaluatie van de behandeling en het in kaart brengen van onze doelgroep.

Lees meer…